srdce

Vítejte!

Jsme samostatná lékařská ordinace se zaměřením na kardiologii. Nacházíme se v centru Tábora na Budějovické ulici blízko polikliniky. V dosahu je autobusové a vlakové nádraží a zastávky MHD.
Hlavní část naší klientely tvoří pacienti s onemocněním srdce a cév, různými formami ischemické choroby srdeční, vysokým krevním tlakem, srdečními vadami, poruchami srdečního rytmu a pacienti s implantovaným kardiostimulátorem.


Máme uzavřeny smlouvy se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami.

Ordinační hodiny

Celý týden kromě čtvrtka ordinujeme v Táboře, ve čtvrtek ve Veselí nad Lužnicí.
Aby nedocházelo k hromadění pacientů v čekárně a nežádoucímu prodlužování čekací doby, odborná vyšetření jsou prováděna většinou v dohodnutém termínu po předchozím telefonickém objednání (netýká se akutních vyšetření a EKG).
Pacienti se mohou objednávat celý týden kromě čtvrtka na telefonním čísle 381 259 709, případně na e-mailu [email protected].


DEN MÍSTO ORDINAČNÍ HODINY
Celý týden kromě čtvrtkaTábor, Budějovická 1081
Mapa
Pondělí
6:30 - 12:00
12:30 - 15:00 (echokardiografická vyšetření – objednaní pacienti)
Úterý
6:30 - 12:00   12:30 - 16:00
Středa
6:30 - 12:00
12:30 - 15:00 (echokardiografická vyšetření – objednaní pacienti)
Pátek
6:30 - 13:30
ČtvrtekVeselí nad Lužnicí , J. V. Sládka 818
Mapa
8:00 - 14:00

Prováděná vyšetření

ordinace

Kardiologické vyšetření
Celkové vyšetření zaměřené na diagnostiku srdečních onemocnění. Jeho součástí je EKG.
Dle charakteru obtíží jsou prováděna další specializovaná vyšetření.  

Elektrokardiografie
EKG - jednoduché vyšetření elektrických proudů vznikajících v srdci. Příprava není nutná. Vyšetření trvá několik minut.

ordinace
ordinace

Ergometrie
Zátěžové elektrokardiografické vyšetření se provádí na bicyklu s nastavenou a stupňovitě se zvyšující zátěží. Jeho pomocí jsou získávány údaje o toleranci zátěže, reakci krevního tlaku a tepové frekvence na zátěž. Vyšetření se provádí z diagnostických důvodů především u pacientů s bolestmi na hrudníku, popřípadě dušností. U pacientů s již známým srdečním onemocněním umožní zjistit toleranci fyzické zátěže.
Vyšetření může být ovlivněno užíváním některých léků, proto je při objednávání potřeba znát jejich názvy. 2 hodiny předem je vhodné vyvarovat se kávy a těžšího jídla.
Na ergometrické vyšetření si vezměte s sebou sportovní obuv a oblečení a ručník.
Vyšetření včetně přípravy trvá minimálně 30 minut. 

Echokardiografie
Ultrazvukové vyšetření pohybujícího se srdce. Slouží k zobrazení srdečních oddílů, stěn a chlopní a k posouzení jejich funkce. Běžně je prováděno s pomocí ultrazvukové sondy, která se přikládá na povrch hrudníku do krajiny srdeční. Příprava není nutná. Vyšetření trvá několik desítek minut. 

ordinace
ordinace

Holterovo monitorování EKG
Pacient má na hrudníku přilepeny jednorázové elektrody, které jsou kabelem propojeny s malým záznamovým zařízením, které snímá kontinuálně EKG a data ukládá do paměti. Vyšetření se provádí minimálně po dobu 24 hodin a je vhodné k diagnostice poruch srdečního rytmu.
Příprava není nutná. Připevnění přístroje trvá několik minut. Vyhodnocení záznamu zpravidla není k dispozici ihned po ukončení monitorování. 

Ambulantní monitorování tlaku krve
Slouží k ambulantnímu stanovení profilu krevního tlaku v průběhu 24 hodin. Manžeta přístroje, která se upevní na ruku vyšetřovaného, je hadičkou spojena s malým přístrojem, který v předem stanovených intervalech manžetu nafukuje a registruje hodnoty krevního tlaku. Zpravidla se provádí 3 měření za hodinu v průběhu dne a 2 měření v nočních hodinách. Jsou tak získány informace o hodnotách krevního tlaku pacienta v průběhu běžného života, které lépe vypovídají o stupni závažnosti onemocnění než hodnoty měřené v ambulanci.
Je třeba brát v úvahu, že časté měření TK během monitorování přináší pro pacienta určité omezení.
Vyhodnocení záznamu je k dispozici ihned po ukončení monitorování TK.  

ordinace
ordinace

Kontroly implantovaného kardiostimulátoru
Zaznamenává se EKG a pomocí zařízení, které je přiloženo na hrudník (programátor – počítač, který komunikuje s kardiostimulátorem) jsou zobrazovány informace o činnosti srdce a stimulátoru. Kontroluje se správná činnost kardiostimulátoru a popřípadě jsou prováděny úpravy jeho nastavení.

doktor

1981:  ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha
1981-1984: studijní pobyt na Klinice kardiologie IKEM
1984: atestace z interního lékařství I. stupně
1984-1994: interní oddělení nemocnice v Táboře
1990: atestace z interního lékařství II. stupně
1995: atestace z kardiologie
- od roku 1994 soukromá lékařská praxe 

MUDr. Josef Nagel
Soukromý kardiolog

© Copyright MUDr. Josef Nagel - všechna práva vyhrazena.